Srebreničke brigade bb

Srebrenik 75350, BiH

Aksemont d.o.o

Telefon: +387 35 644 552

Kontakt email

aksemont.potpec@bih.net.ba

Strateski ciljevi

Kvalitet i uslužnost, poštovati ugovoreno, uraditi kvalitetno već prvi put tako da kvalitet naših roba, proizvoda i usluga u potpunosti ispuni potrebe i očekivanja kupaca, dugoročno, stabilno i pozitivno poslovanje, upješnu marketinšku obradu tržišta, uvođenje novih djelatnosti, širenje poslovanja na nova tržišta, zadovoljenje interesa kupaca, vlasnika i uposlenika” najvažniji su kriteriji kvalitete, a to postižemo:

  • Postizanjem punog zadovoljstva kupaca naših roba, radova i usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti o “AKSEMONT” d.o.o. Srebrenik.
  • Sviješću uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost “AKSEMONT” d.o.o. Srebrenik zavisi od pojedinačnog doprinosa svih uposlenika.
  • Kontinuiranim poboljšanjem nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti uposlenika
  • Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu.
  • Provođenjem poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima ISO 9001:2015 i pozitivnom poslovnom praksom.
  • Planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem efektivnosti svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših proizvoda usluga bila pravilo, a ne slučajnost.
  • Brižljivim izborom kvalitetnih renomiranih dobavljača i uspostavom međusobnog partnerskog odnosa sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo.